Japan Embassy

Header

Hiệu quả ODA của Nhật Bản tại Việt Nam – Triển vọng trong tương lai.

● ODA policy and approach for Vietnam
-Country-specific development cooperation policies and project development plans
(link: Ministry of Foreign Affairs Vietnam ODA website)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/e_asia/vietnam/index.html

● ODA project results in Vietnam: country data collection, aid performance by country
(link: Ministry of Foreign Affairs Vietnam ODA website).
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/e_asia/vietnam/index.html
-overview of the main projects (link ODA visualisation website).
https://www.jica.go.jp/oda/
When searching for projects in Vietnam, select Vietnam from ‘Search by region/country’.
https://www.jica.go.jp/oda/regions/asia.html

● ODA in Vietnam todayODA and Financial Cooperation
(link: Ministry of Foreign Affairs of Japan Grant Aid and Yen Loans: Status of Commitments)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/e_asia/vietnam/exchange.html

-Main cooperation carried out by JICA (link: JICA Vietnam Office).
https://www.jica.go.jp/overseas/vietnam/index.html
-Projects under implementation (technical cooperation, yen loans, grant aid)
(link: from the project location map on the JICA website listed above)
https://www.jica.go.jp/Resource/vietnam/ku57pq00000468pr-att/ongoing_project_map.pdf
-SME and SDG business support
(link: from the project location map on the JICA website posted above).
https://www.jica.go.jp/Resource/vietnam/ku57pq00000468pr-att/priv_partner_map.pdf
JICA Partnership Program:JPP
(link: From the project location map on the JICA website listed above)
https://www.jica.go.jp/Resource/vietnam/ku57pq00000468pr-att/kusanone_map.pdf
-Volunteers (link JICA Vietnam office volunteer page)
https://www.jica.go.jp/overseas/vietnam/activities/volunteer/index.html

Other Articles

Toạ đàm đặc biệt dành cho U40

Toạ đàm đặc biệt dành cho U40

Chúng tôi đã có dịp được trò chuyện cùng ba nhân vật thuộc thể hệ U40 đang làm việc trong ba lĩnh vực là xuất...

Read more >
Toạ đàm đặc biệt dành cho U40

Toạ đàm đặc biệt dành cho U40

Chúng tôi đã có dịp được trò chuyện cùng ba nhân vật thuộc thể hệ U40 đang làm việc trong ba lĩnh vực là xuất...

Read more >
Toạ đàm đặc biệt dành cho U40

Toạ đàm đặc biệt dành cho U40

Rời xa quê hương Nhật Bản, nơi mình sinh ra và lớn lên, các nhân vật tham gia buổi phỏng vấn là những gương mặt...

Read more >